Dokumenty

Dokument Datum vloženíseřadit vzestupně
Napojeni RD k internetu (CETIN) 03/11/2017 - 14:28
Situace projektu 09/23/2015 - 20:58
Foto stavby 21.4.2015 04/22/2015 - 22:14
Agenda schuze 30.3.2015 03/18/2015 - 09:45
Stavební povolení 01/18/2015 - 20:54
Zápis - členská schůze 15.9.2014 10/18/2014 - 19:34
Návrh nových stanov sdružení 09/12/2014 - 09:43
Plná moc 09/11/2014 - 16:00
ROZ-Prezentace-Schuze-23.06.2014 07/08/2014 - 23:40
INFORMATIVNÍ POPTÁVKA 04/08/2014 - 09:03
Přehled všech dosud zaplacených příspěvků na účet sdružení (dle pozemků a majitelů, stav k 6.11.2013) 02/08/2014 - 17:22
Zápis ze setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice, konaného dne 26.9.2013 02/08/2014 - 17:22
Program jednání setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice, konaného dne 26.9.2013 02/08/2014 - 17:21
Zápis ze setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice, konaného dne 16.4.2013 02/08/2014 - 17:20
Program jednání setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice, konaného dne 16.4.2013 02/08/2014 - 17:19
Aktuální zůstatek bankovního účtu sdružení 233694146/0300 byl k 31.12.2012 ve výši 333918.95,- Kč. Souhrn dosavadních příjmů a výdajů sdružení 02/08/2014 - 17:19
Elektronická verze žádosti o stavební povolení k vodním dílům (na stavební objekty SO-2 kanalizace splašková, SO-3 kanalizace dešťová a SO-4 vodovod) 02/08/2014 - 17:17
Zápis ze setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice, konaného dne 11.9.2012 02/08/2014 - 17:16
Program jednání setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice, konaného dne 11.9.2012 02/08/2014 - 17:15
Část projektové dokumentace pro podání žádosti o vydání stavebního povolení na zřízení inženýrských sítí vč. komunikací 02/08/2014 - 17:15
Zápis ze setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice, konaného dne 31.1.2012 02/08/2014 - 17:13
Výroční zpráva "Sdružení vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice" za rok 2011 02/08/2014 - 17:12
Program jednání setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice, konaného dne 31.1.2012 02/08/2014 - 17:11
Souhrnná zpráva, popisující dosavadní průběh prací a investic (k 10.10.2011) 02/08/2014 - 17:10
Zápis ze setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice, konaného dne 4.10.2011 02/08/2014 - 17:09
Program jednání setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice, konaného dne 4.10.2011 02/08/2014 - 17:07
Zápis ze setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice ze dne 26.4.2011 02/08/2014 - 17:06
Program jednání setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice, konaného dne 26.4.2011 02/08/2014 - 17:05
Zápis ze setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice ze dne 22.3.2011 02/08/2014 - 17:04
Elektronická kopie územního rozhodnutí s nabytou právní mocí 02/08/2014 - 17:03

Stránky